Recent Update

Print

19-06-2019

Under Section/Module : Recruitments

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग -समूह ‘ग’) सेवा (सामान्य शाखा तथा महिला शाखा) परीक्षा-2018 के अन्तर्गत प्रवक्ता-जीव विज्ञान (सामान्य शाखा) से सम्बन्धित प्रत्यावेदन निस्तारण विषयक कार्यालय ज्ञाप

Publish Date: 19-06-2019

Click here